Kreditno bančništvo posredno

posojilo, ki zagotavlja obračunavanje računov.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.