Kreditni bančni konzorcij

posojilo, ki ga hkrati zagotavlja več bank, po katerem vsaka banka zagotavlja določen delež posojila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.