Credit Aval

zavarovanje kreditne institucije za obveznosti stranke do tretjih oseb (upravičencev). Ko prejemnik plazov svojih dolžniških obveznosti ne uporabi tekoči plaz dajalca kredita. Razmerje med upnikom in prejemnikom urejajo pravila civilnega prava. K. a. lahko kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. V mednarodni praksi, prav tako obstaja tudi večna KA. , ki se povrnejo, če upravičenec ne more uveljavljati nobenih terjatev do odplačnega posojilodajalca. Najpomembnejša vrsta K. a. : garancija za posojila, garancija za odlog tovornega prometa, garancija v primeru preskusa, garancija zneska, ponujenega na dražbi, garancija o vlogi, garancija dobav in garancija za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V mednarodni praksi se uporabljajo garancije za nakladnice. Kreditne institucije zaračunavajo a. tako imenovana avalska provizija - odstotek zneska poroštva ali jamstva, katerega znesek je odvisen od trajanja pogodbe o avalskem kreditu, kreditne sposobnosti prejemnika posojila, zneska tveganja in zagotovljenih jamstev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.