Kreditna amortizacija

Eng. amortizacijski kredit
posojilo, plačan v obrokih, z rednimi rednimi obroki po urniku.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.