Sprejemanje kreditov-povračilo

bančno posojilo, ki združuje elemente prevzema in povračila (povračila), predvidenih za poravnave pri izvozno-uvoznih poslih.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.