Credit Acceptance-Ebony

angleščino. povračilo kredita
obliki kratkoročnega bančnega posojanja trgovinskim poslovanjem v tretji državi. Prodajalec prejme plačilo za prodano blago, pri čemer upošteva osnutke pred prevzemom v svoji banki in po plačilu blagovnih listin povrne banki znesek plačila. Pogoji takšnega posojila in način, kako banka vrne svoj uvoznik lastnemu dolgu, se določijo med medbančnimi pogajanji.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.