Credit Acceptance Documentary

posojilo, ki se uporablja predvsem za trgovinsko financiranje in ga zagotavlja banka v obliki sprejema menic (osnutkov), ki jih izdajo prodajalci bankam.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.