Stroški plačila

dejansko neplačani stroški.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.