Omejitev plačila stroškov dela

povečanje skupnih stroškov dela pri uporabi dodatne enote za zaposlene.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.