Naročila Tipična

Glej. Vrsta pogodbe

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.