Nadomestilo po načelu Kavarna

vrsto ali znesek nadomestila, ki ga izbere zaposleni v podjetju v dogovorjenih mejah in najbolj odziva na njegove potrebe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.