Komisija za zavezo

provizija, plačana banki za neuporabljeni del posojila, ki se uporablja za povečanje dolžnikove obveznosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.