Tržna prisotnost

- vsaka Ruske federacije dovoljeno z zakonom ali zakonom tujega državno obliko organiziranosti poslovanja in druge gospodarske dejavnosti tuje osebe na ozemlju Ruske federacije ali ruske osebe na ozemlju Trani država za opravljanje storitev, vključno z us