Skrči operativni

stanje na borzi, ko niso vse transakcije izvedene v celoti ali pa je veliko napak, prekrivanj.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.