Cole George Douglas Howard

angleški ekonomist, sociolog, zgodovinar. Eden od ustanoviteljev teorije cehovskega socializma. V socioloških študijah je zagovornik teorije srednjega razreda.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.