Tarifa koeficienta

koeficient, ki označuje raven kompleksnosti dela in spretnosti zaposlenih. Izračuna se kot razmerje med urno ali dnevno tarifno stopnjo ustrezne kategorije tarifne lestvice na uro ali dan na prvi številki.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.