Koeficient Operativni

koeficienti, ki označujejo dejavnosti podjetja. Izračunano kot razmerje med dobičkom in stroški.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.