Koeficient premika delovne sile

koeficient, ki označuje spremembo dela zaposlenih. Izračunano kot razmerje med številom delovnih dni, ki so jih vsi zaposleni delali v vseh izmenah, na število delovnih dni, opravljenih v istem obdobju, v največjem delovnem času.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.