Koeficient obračanja zalog

koeficient, ki označuje promet zalog v podjetju za določen čas. Izračunan kot razmerje materialnih stroškov za izdelke na povprečno vrednost zalog.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.