Koeficient naročnine

število delnic izdajatelja, ki jih morate imeti za pridobitev pravice do enega dela nove izdaje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.