Stopnja solventnosti

koeficient, ki označuje solventnost bank in drugih kreditnih institucij. Izračunano kot razmerje med kapitalom in sredstvi, ob upoštevanju stopnje tveganj premoženja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.