Razmerje samofinanciranja

koeficient, izračunan kot razmerje med lastnimi investicijskimi skladi in skupnim zneskom sredstev, potrebnih za naložbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.