Razmerje dolga kupca

koeficient, ki odraža število dni, potrebnih za prejemanje plačil za prodano blago.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.