Razmerje dobičkonosnosti

koeficient, izračunan kot razmerje med neto dohodkom in odstotkom obsega prodaje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.