Razmerje med dolžniškim kapitalom

koeficient, ki označuje znesek izposojenega kapitala v skupnem znesku financiranja. Izračuna se kot razmerje med zneskom izposojenega kapitala in skupnim zneskom financiranja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.