Razmerje likvidnosti Splošno

koeficient, ki označuje zanesljivost banke. Izračuna se kot razmerje likvidnih sredstev in zavarovanega kapitala s celotnimi obveznostmi banke.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.