Dejavnik likvidne aktive

koeficient, izračunan kot razmerje med likvidnimi sredstvi in ​​kratkoročnimi sredstvi (kratkoročna sredstva) ali kot razmerje med likvidnimi sredstvi in ​​vsemi sredstvi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.