Koeficient udeležbe delovne sile (KTU)

koeficient, ki označuje skupni prispevek zaposlenega do skupnih rezultatov dela ekip, ekipe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.