Razmerje vlagateljev

koeficient, ki označuje učinkovitost naložb, vloženih v delnice. Izračuna se kot razmerje med dividendami na delnico in tržno vrednostjo ene delnice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.