Koeficient primarnega gospodarstva

koeficient, izračunan kot razmerje med primarnimi stroški in rastjo proizvodnje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.