Faktor finančne stabilnosti podjetij

sintetični koeficient, ki označuje stanje finančnih virov podjetja. Izračuna se z uporabo štirih dejavnikov: avtonomije, finančne stabilnosti, dolga, manevrske sposobnosti obratnega kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.