Koeficient finančne odvisnosti

finančno razmerje, ki označuje odvisnost podjetja od izposojenih sredstev. K. f. h. se izračuna kot razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.