Koeficient elastičnosti Teoretični

koeficient, ki označuje spremembo vedenja potrošnikov kot odgovor na spremembo posameznega faktorja, pri čemer so druge stvari enake.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.