Koeficient elastičnosti Cross

koeficient, ki določa, koliko se bo povpraševanje po blagu spreminjalo za odstotno spremembo cen drugega blaga za en odstotek, pri čemer so vse ostale enake. Če je manjše od nič, se blago medsebojno dopolnjujeta, če je več kot nič, potem sta med seboj enakovredni, če sta enakopravnost zamenljiva.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.