Koeficient elastičnosti

koeficient, ki označuje relativno spremembo ene značilnosti z eno samo relativno spremembo druge.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.