Učinkovitost

koeficient, ki označuje velikost gospodarskega učinka na enoto stroškov.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.