Koeficient neposredne kapitalske zmogljivosti

koeficient, izračunan kot razmerje med vrednostjo osnovnih sredstev in količino proizvedene proizvodnje ter storitvami.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.