Delta Factor

koeficient, izračunan kot razmerje med opcijsko ceno in trenutno veljavno ceno denarnega blaga, valute, varščine.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.