Tekoča stopnja likvidnosti

koeficient, ki označuje zadostnost obratnega kapitala in stabilnost finančnega položaja družbe. Izračuna se kot razmerje med tekočimi (tekočimi) sredstvi in ​​kratkoročnimi obveznostmi družbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.