Razmerje zanesljivosti kredita

koeficient, ki služi oceni kreditne sposobnosti družbe. Izračunano kot razmerje med zneskom tekočega dobička in amortizacijo na celotne stroške posojila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.