Pokritost

delež blaga, ki ga ta družba proizvede v celotnem obsegu proizvodnje tega izdelka v državi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.