Koeficient kapitalizacije

množitelj, ki odraža razmerje med prihodki podjetja in njegovo tržno vrednostjo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.