Razmerje med kapitalskim deležem Letno

razmerje med obsegom letnih prihodkov in vrednostjo kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.