Osnovna stopnja veljavnosti sklada

razmerje med preostalo vrednostjo osnovnih sredstev in njihovimi polnimi začetnimi stroški.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.