Factor obrestna mera

razmerje med vrednostjo prodaje družbe in vrednostjo osnovnih sredstev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.