Material faktorja

razmerje med maso ekstrahiranih surovin in skupnim donosom proizvoda.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.