Koeficient naložb

koeficient, ki označuje delež državnih sredstev, namenjenih kapitalskim naložbam. Izračuna se kot razmerje med kapitalskimi naložbami in bruto domačim proizvodom.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.