Koeficient zavarovanja za hedge

faktor izračunan kot razmerje med denarnimi in terminski položajih optimalno varovala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.