Razmerje obveznic

razmerje med celotnim zneskom vseh neporavnanih obveznic in celotnimi stroški kapitala družbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.