Koeficient premaza

A. Koeficient, ki prikazuje razmerje med dolgoročnim dolgom in kapitalom.
B. Koeficient, ki prikazuje, kolikokrat dobiček iz bilance presega znesek obveznih dividend, izplačanih za prednostne delnice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.